Notiks konference "Cilvēka un VES mijiedarbība. Kopīgais labums un iespējas sabiedrībai"

Šī gada 7.jūnijā norisināsies AS "Latvenergo" un SIA "Latvijas vēja parki" rīkota konference "Cilvēka un VES mijiedarbība. Kopīgais labums un iespējas sabiedrībai." Pasākuma mērķis ir informēt sabiedrību, pašvaldības, vides organizācijas un NVO par jaunākajām aktualitātēm vēja nozarē un pozitīvajiem aspektiem no vēja parku attīstīšanas Latvijā.

04/06/2024

New Posts

All Articles

Notiks konference "Cilvēka un VES mijiedarbība. Kopīgais labums un iespējas sabiedrībai"

Šī gada 7.jūnijā norisināsies AS "Latvenergo" un SIA "Latvijas vēja parki" rīkota konference "Cilvēka un VES mijiedarbība. Kopīgais labums un iespējas sabiedrībai." Pasākuma mērķis ir informēt sabiedrību, pašvaldības, vides organizācijas un NVO par jaunākajām aktualitātēm vēja nozarē un pozitīvajiem aspektiem no vēja parku attīstīšanas Latvijā.

Read

04/06/2024

Enerģētikas pāreja jāīsteno visai sabiedrībai

Pasaules Enerģijas padomes ģenerālsekretāre un izpilddirektore Andžela Vilkinsone uzsver: veiksmīgas enerģētikas pārejas pamatā nav tikai grandiozie projekti. Tikpat nozīmīgus panākumus nodrošinās vietēja mēroga pasākumi, ko iniciēs pilsoniski aktīvi iedzīvotāji. Enerģētiskās revolūcijas veiksmes atslēga ir cilvēks.

Read

23/05/2024

Ir publicēts Pasaules Enerģijas padomes trilemmas ziņojums – 2024

Pasaules Enerģijas padomes 2024. gada ziņojums veic detalizētu analīzi par enerģijas trilemmu - enerģijas drošumu, pieejamību un ilgtspēju - attīstību pasaulē. Tas aplūko konkrētus reģionālus izaicinājumus un tendences, ņemot vērā aktuālos ģeopolitiskos un ekonomiskos apstākļus.

Read

17/04/2024

26. Pasaules Enerģijas padomes kongress

Šā gada 22. – 25. aprīlī Roterdamā, Nīderlandē, norisināsies 26. Pasaules Enerģijas padomes kongress – enerģētikas nozares plašākais globālais forums, kurā piedalīsies vairāk nekā 7000 delegāti un 250 referenti no 150 valstīm un teritorijām. Delegātu vidū būs daudzas augstas amatpersonas, energokompāniju un pētniecisko iestāžu vadītāji no visiem pasaules reģioniem.

Read

11/04/2024

Pasaules Enerğijas padomes 2024. gada aktuālo problēmu monitorings

Pasaules Enerģijas padome ir nākusi klajā ar 2024. gada aktuālo problēmu monitoringu. Šo pētījumu Pasaules Enerģijas padome veic reizi gadā, aptaujājot nozares profesionāļus, – respondenti pārstāv visu enerğētikas vērtību ķēdi gan privātajā, gan publiskajā sektorā.

Read

03/04/2024

Interaktīvā publikācija – viss par enerģētiku Eiropā

No dzīvojamo māju apgaismošanas līdz rūpniecībai un transportam, enerģijai ir būtiski svarīga loma mūsu ikdienā. Bet no kurienes šī enerģija nāk? Kāda veida enerģiju izmantojam mēs – Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotāji? Šos un arīdzan daudzus citus jautājumus aplūko Eiropas Savienības Statistikas biroja jaunākais interaktīvais izdevums “Izgaismo enerģētiku Eiropā”.

Read

15/03/2024

Ēku energoefektivitāte: Eiropas Parlaments pieņem dekarbonizācijas plānu

Ēku energoefektivitātes direktīvas pārskatīšanas mērķis ir līdz 2030. gadam ievērojami samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un energopatēriņu ES būvniecības nozarē un līdz 2050. gadam padarīt šo nozari klimatneitrālu. Šie noteikumi arī palīdzēs renovēt ēkas ar vissliktākajiem energoefektivitātes rādītājiem un uzlabos informācijas apmaiņu.

Read

13/03/2024

Jauni modelēšanas instrumenti energokopienām

Lai sasniegtu ambiciozos klimata mērķus, enerģētikā nepieciešamas strukturālas pārmaiņas, kas ietver arī iedzīvotāju lomas maiņu, viņiem kļūstot par aktīviem līdzdalībniekiem pārejā uz oglekļa mazietilpīgu sabiedrību. Tādēļ RTU zinātnieki izstrādājuši modelēšanas instrumentus enerģijas kopienām, lai pārvarētu ēku oglekļa neitralitātes plaisu.

Read

11/03/2024

Valsts prezidents aicina izveidot Latvijas enerģētikas nozares stratēģiju

Šā gada 1. martā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī organizēja diskusiju par enerģētikas nozares un rīcībpolitikas ilgtermiņa attīstību Latvijā. Diskusijas laikā tika pārrunāta nepieciešamība veidot Latvijas enerģētikas nozares stratēģiju līdz 2050. gadam, kā arī tās saturu.

Read

04/03/2024

2023. gads Latvenergo koncernā — Izaugsmes stratēğijas apliecinājuma gads

Latvenergo koncernā 2023. gads ir aizvadīts ļoti veiksmīgi gan elektroenerģijas ražošanā, gan tirdzniecībā. Kopumā pērn koncernā saražota 5,1 TWh elektroenerģijas jeb par trešdaļu vairāk nekā 2022.gadā. Gads pagājis Daugavas HES zīmē – Latvenergo koncerns hidroelektrostacijās saražojis otro lielāko elektroenerģijas daudzumu pēdējo 25 gadu laikā un lielāko kopš 2017. gada jeb 3,7 TWh.

Read

04/03/2024

DIGITĀLAIS DVĪNIS RTU STUDENTU PILSĒTIŅAS ENERGOSISTĒMAI

Lai sekmētu viedu, klimatneitrālu un energoneatkarīgu pilsētu veidošanos, Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas «Apvārsnis Eiropa» projektā tiks izstrādāts digitālais dvīnis enerģijas plūsmu reāllaika monitorēšanai un pārvaldībai. Vērienīgā projekta vadošā partnere ir Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), kuras studentu pilsētiņa kalpos par pilotteritoriju digitālā dvīņa izveidei un ieviešanai.

Read

21/02/2024

Pilsoņu iesaistes platformā – tiešsaistes diskusija par energoefektivitāti

Lai sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Eiropas Savienības (ES) demokrātiskajos procesos, Eiropas Komisija aicina piedalīties tiešsaistes diskusijās Pilsoņu iesaistes platformā. Pateicoties tulkojumam reāllaikā, ikviens var komentēt aktuālos jautājumus jebkurā no ES 24 oficiālajām valodām. Pirmā diskusija šajā formātā ir veltīta energoefektivitātei – vienam no galvenajiem ES enerģētikas politikas pīlāriem.

Read

15/02/2024

Par 2040. gada emisiju samazināšanas mērķrādītāju

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar detalizētu ietekmes novērtējumu par iespējām laikposmā līdz 2050. gadam panākt Eiropas Savienības klimatneitralitāti. Pamatojoties uz šo ietekmes novērtējumu, Komisija iesaka līdz 2040. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu neto emisijas par 90 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, uzsākot diskusiju ar visām ieinteresētajām personām.

Read

07/02/2024

Aptauja: enerģētikas aktuālo problēmu monitorings

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas biedri un viņu pārstāvji tiek lūgti aktīvi iesaistīties ikgadējās aptaujas - nozares aktuālo problēmu monitoringa veikšanā. Aptaujas rezultāti tiks publicēti š. g. martā un atspoguļos gan globālās un reģionālās tendences enerģētikā, gan nozares attīstību atsevišķu valstu ietvaros. Aptauja norisinās līdz š. g. 14. februārim.

Read

05/02/2024

Katarina Sikova-Magni: Baltijas valstis ir labā situācijā, lai izmantotu enerģijas tirgus modeļa izmaiņas

Līdztekus dalībai PEP LNK rīkotajā konferencē Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāta Zaļās pārejas un enegosistēmu integrācijas departamenta vadītāja Katarina Sikova-Magni intervijā aģentūrai LETA norāda uz gaidāmajām Eiropas Savienības enerģijas tirgus modeļa izmaiņām un apcer enerģētisko drošību Baltijā.

Read

29/01/2024

Andris Piebalgs: pāreja uz klimatneitralitāti Latvijai ir ekonomiski izdevīga

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas rīkotajā konferencē, kas pērnā gada izskaņā notika Rīgā, diskusiju par enerģijas pieejamības problēmām vadīja bijušais Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Andris Piebalgs. Intervijā aģentūrai LETA viņš norādīja, ka Eiropas pāreja uz klimatneitralitāti Latvijai ir ekonomiski izdevīga, jo pieprasījums pēc atjaunojamiem energoresursiem būs milzīgs, taču to ir jāmāk pareizi izmantot.

Read

24/01/2024

Carnikavas apkaimes iedzīvotājiem ir iespēja pieslēgties jaunai dabasgāzes sistēmai

AS “Gaso” turpina aktīvi paplašināt dabasgāzes sadales sistēmu vietās, kur jau ir gāzes infrastruktūra. Viena no šādām teritorijām - Carnikavas pagasts, kur GASO pēdējo trīs gadu laikā ir izbūvējis jaunus sadales gāzesvadus, kas dod iedzīvotājiem iespēju pieslēgt savām mājām dabasgāzes apkuri (nākotnē – arī biometāns). GASO mērķis ir nodrošināt piekļuvi dabasgāzes sistēmai plašākās teritorijās un palielināt tīkla efektivitāti.

Read

22/01/2024

"Eurelectric" ģenerālsekretārs Kristians Rubijs: pieaugušas enerģētikas projektu izmaksas

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas rīkotajā konferencē “Enerģētikas trilemma – enerģētikas pārejas stūrakmens. Baltijas jūras reģiona skatījums” piedalījās Eiropas energouzņēmumu asociācijas "Eurelectric" ģenerālsekretārs Kristians Rubijs. Intervijā aģentūrai LETA viņš norādīja, ka pašlaik lielākais izaicinājums nozarei ir pieaugušās enerģētikas projektu izmaksas.

Read

16/01/2024

Starptautiska konference par enerģētisko drošību, enerģijas pieejamību un nozares ilgtspēju

2023. gada 11. decembrī Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja rīkoja vērienīgu konferenci “Enerģētikas trilemma – enerģētikas pārejas stūrakmens. Baltijas jūras reģiona skatījums”. Konference bija veltīta organizācijas simtgadei. Eksperti, reģiona politikas veidotāji un uzņēmumu vadītāji diskutēja par Baltijas jūras reģiona enerģētikas sektora noturību pret drošības riskiem un citām nozares aktualitātēm.

Read

12/12/2023

Sākas konsultācijas par Nacionālā enerģētikas un klimata plāna projektu

Otrdien, 5. decembrī, Ministru kabinets (MK) atbalstījis aktualizētā Nacionālā enerģētikas un klimata plāna (NEKP) projekta iesniegšanu Eiropas Komisijai (EK) rekomendāciju saņemšanai un tālākai virzībai plašākām diskusijām. NEKP ir ceļa karte klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanā līdz 2030. gadam.

Read

06/12/2023

Pasākumi elektrotīklu izvēršanas paātrināšanai

Eiropa var lepoties ar vissavienotāko un noturīgāko elektrotīklu pasaulē. Tomēr, lai patērētājiem varētu piegādāt atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju un arī dotu iespējas to ražot pašiem, Eiropas Savienībai ir jāturpina un jāpaātrina elektrotīklu attīstība. Nākamajos septiņos gados pārrobežu pārvades infrastruktūra būtu jādivkāršo.

Read

29/11/2023

27. Pasaules Enerģijas padomes kongress notiks Rijādā, Saūda Arābijā

Pasaules Enerģijas padome ir paziņojusi, ka Pasaules Enerģijas padomes 27. kongress norisināsies 2026. gada 26.–29. oktobrī Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā. Paredzēts, ka turpmāk Pasaules Enerģijas padomes kongresi tiks rīkoti ik pēc diviem gadiem.

Read

27/11/2023

Sākas NEKP projekta apspriešana ar nozares pārstāvjiem un sociālajiem partneriem

Noslēdzies viedokļu sniegšanas termiņš Nacionālā enerģētikas un klimata plāna (NEKP) sākotnējam projektam, kas būs pamats nākamajam NEKP sagatavošanas posmam – diskusijām ar nozari, nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem. Līdz novembra beigām Klimata un enerģētikas ministrija virzīs izskatīšanai Ministru kabinetā NEKP sākotnējo projektu, lai uzsāktu visaptverošas konsultācijas ar iesaistītajām pusēm.

Read

13/11/2023

AS "Latvenergo" izsludina stipendiju konkursu

AS "Latvenergo" izsludina stipendiju konkursu augstākās izglītības iestāžu studiju beidzējiem uz studiju noslēguma darbu izstrādes laiku. Konkursa mērķis ir veicināt praktiski pielietojamu un radošu risinājumu izstrādi studiju noslēguma darbos Latvenergo koncerna darbības virzieniem aktuālās jomās.

Read

07/11/2023

Rekomendācijas enerģētiskās nabadzības novēršanai

Eiropas Komisija ir publicējusi rekomendācijas pasākumiem, ko Eiropas Savienības valstis var īstenot cīņai pret enerģētisko nabadzību. Aizsargāt iedzīvotājus un nodrošināt godīgu un taisnīgu politiku enerģētikas pārejas jomā, – tas ir Eiropas zaļā kursa stūrakmens.

Read

24/10/2023

Pašvaldību speciālisti diskutē par energopārvaldnieku lomu un klimata mērķiem Latvijā

Oktobra sākumā Valmieras novada Kocēnos notika Vidzemes plānošanas reģiona darbseminārs pašvaldību energopārvaldniekiem un citiem speciālistiem enerģētikas un klimata jomā. Darbsemināra dalībnieki dalījās pieredzē par energopārvaldnieka lomu pašvaldībā. Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurevska iepazīstināja pašvaldību speciālistus ar aktualitātēm klimata un enerģētikas politikā Latvijā.

Read

13/10/2023

Ieguldīt cilvēkos, taupīt enerģiju un investēt tīrā transportā

2023. gada 9. oktobrī Eiropas Komisijā pieņemti divi pēdējie pakotnes “Gatavi mērķrādītājam 55 %” pamatakti – pārskatītā Atjaunojamo energoresursu direktīva un ReFuelEU Aviation regula, līdz ar to Eiropas Savienībā tagad ir juridiski saistoši klimata mērķrādītāji, kas aptver visas galvenās ekonomikas nozares. Eiropa pilda iedzīvotājiem solīto: uzņemties vadošo lomu klimatrīcībā un virzīt zaļo pārkārtošanos iedzīvotāju un rūpniecības labā.

Read

10/10/2023

Ūdeņradis transportā un enerģētikā

19. septembrī forumā «Ūdeņradis mobilitātei un enerģijai» Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) pulcēsies nacionāla un starptautiska mēroga enerģētikas nozares eksperti un notiks dažādu ar ūdeņradi darbināmo transporta veidu demonstrācija. Foruma dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar RTU pētnieku veikumu šajā jomā.

Read

10/09/2023

Iesnieguma pret AS “Sadales tīkli” pamatā – nepietiekamas zināšanas enerģētikā

Nesen presē izplatītajā paziņojumā par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu” atbilstoši pieslēguma jaudām ir minētas vairākas lietas, kas lasītājam var radīt iespaidu par šķietamu negodīgumu. Tomēr, no enerģētikas nozares speciālista skatpunkta raugoties, sūdzības pamatā ir iesniedzēja nepietiekamas zināšanas par elektroiekārtu darbību un slodzes aprēķināšanas principiem.

Read

05/09/2023

EP pieņem jaunus noteikumus, lai veicinātu enerģijas taupīšanu

11. jūlijā Eiropas Parlamenta deputāti apstiprināja ar dalībvalstīm jau saskaņotos plānus, kas nosaka jaunus mērķus enerģijas ietaupījumam līdz 2030. gadam. Jaunais tiesību akts nosaka energotaupības mērķus gan primārajam, gan galīgajam enerģijas patēriņam.

Read

14/07/2023

Eirobarometra aptauja: stingrs atbalsts ES politikai enerģētikas jomā

Vairāk nekā astoņi no katriem desmit Eiropas Savienības iedzīvotājiem uzskata, ka dalībvalstīm būtu jāveic vērienīgi ieguldījumi atjaunīgajos energoresursos, piemēram, vēja un saules enerģijā (85 %), un ka ēku, transporta un preču energoefektivitātes palielināšana samazinās mūsu atkarību no ražotājiem ārpus ES (82 %). Turklāt 80 % respondentu uzskata, ka ES dalībvalstīm būtu kopīgi jāiegādājas enerģija no citām valstīm, lai panāktu labāku cenu.

Read

11/07/2023

Enerğētikas pārejas rīki: dinamisks noturības satvars

Pasaules Enerğijas padomes izstrādātā rīkkopa enerğētikas pārejas īstenošanai ietver vairākus instrumentus. Viens no tiem ir dinamiskais noturības satvars (Dynamic Resilience Framework), kas paredz izstrādāt kompleksu pieeju potenciālo risku pārvaldībā. Dinamiskais noturības satvars dod iespēju analītiski izvērtēt dažāda veida apdraudējumus, kas varētu skart konkrētas energosistēmas, un tādējādi tos mazināt vai pat novērst.

Read

06/07/2023

Ko globālā enerģētikas pāreja sniegs miljardiem sieviešu un sociāli atstumtām kopienām visā pasaulē

Enerğētikas pāreja sniedz iespēju būtiski transformēt un novērst sociālās nevienlīdzības strukturālos cēloņus, tostarp dzimumu un paaudžu līdztiesības jomās. Liela mēroga sistēmas izmaiņas, tādas kā enerğētikas pāreja, nedz ātruma, nedz virzības ziņā nevar tikt vadītas vienīgi „no augšas”. Patlaban veidojas jauns globāls diskurss, ko raksturo pieprasījums pēc taisnīguma un iekļaušanas principu ievērošanas visplašākajā nozīmē.

Read

03/07/2023

Valmierā diskutē par ūdeņraža potenciālu Latvijā un Vidzemē

Energoefektivitātes nedēļas ietvaros jūnijā Valmierā notika diskusija "Ūdeņradis - tā iespējas lokālā līmenī", īpašu uzmanību pievēršot ūdeņraža izmantošanai transporta sektorā. Lai gan ūdeņradis kā enerģijas nesējs Latvijas reģionos vēl ir neierasts, to nevajadzētu uzskatīt par tālas nākotnes perspektīvu. Ūdeņraža tehnoloģijas ir pieejamas jau šodien.

Read

27/06/2023

Mākslīgais intelekts iepretī cilvēka saprātam

Lai nākotnē mākslīgā intelekta (MI) iespējas pietuvotos cilvēka smadzeņu funkcionalitātei un šis mērķis tiktu sasniegts ar racionāli samērīgu enerģijas patēriņu, nepieciešams attīstīt MI, kas strādā gudrāk, nevis smagāk. Ievērojamus uzlabojumus energopatēriņa jomā var panākt, ja kompleksi samazina skaitļošanas operāciju, apmācības paraugu un sesiju skaitu, vienlaikus attīstot aparatūras tehnoloģijas, kas pielāgotas šo uzdevumu īstenošanai.

Read

16/06/2023

Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars atklāj pārbūvēto Latvijas- Igaunijas starpsavienojumu Valmiera-Tartu

Latvijas un Igaunijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori ir veiksmīgi noslēguši Latvijas – Igaunijas 330 kilovoltu augstsprieguma starpsavienojuma Valmiera – Tartu pārbūvi. Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars, atklājot pārbūvēto līniju, uzsvēra šīs pārbūves nozīmīgumu elektrotīklu sinhronizācijā ar kontinentālo Eiropu.

Read

13/06/2023

Noslēdz viedo elektrības skaitītāju ieviešanu Latvijā

AS "Sadales tīkls" ir noslēgusi viedo elektroenerģijas skaitītāju ieviešanas programmu, 1,1 miljonam klientu pieslēgumu visā Latvijā nodrošinot attālinātu un automatizētu patēriņa uzskaiti, plašu datu klāstu un citas priekšrocības. Vienlaikus pēdējo piecu gadu laikā īstenoti arī citi visaptveroši

Read

12/06/2023

Sabiedriskā apspriešana: kā straujāk ieviest siltumsūkņus

Lai veidotu kopīgu izpratni par aktīviem politiskiem risinājumiem siltumsūkņu ieviešanas jomā, EK ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu, kurā aicināts piedalīties ikviens: uzņēmumi un valsts iestādes, arodbiedrības un darba devēju organizācijas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, izglītības iestādes, pētniecības organizācijas un privātpersonas.

Read

09/06/2023

All Categories

Subscribe to our newsletter

Join our community of energy professionals and stay connected with the latest developments in the energy sector.