Publications

World Energy Council

Pasaules Enerģijas padomes trilemmas ziņojums – 2024

Pasaules Enerģijas padomes 2024. gada ziņojums veic detalizētu analīzi par enerģijas trilemmu - enerģijas drošumu, pieejamību un ilgtspēju - attīstību pasaulē. Tas aplūko konkrētus reģionālus izaicinājumus un tendences, ņemot vērā aktuālos ģeopolitiskos un ekonomiskos apstākļus.

17/04/2024

World Energy Council

Pasaules Enerģijas padomes vēstures lappuses

Pasaules Enerģijas padomes vēsture aizsākās drīz pēc Pirmā pasaules kara, kad aktualizējās jautājums par globālo energoresursu krājumu apzināšanu, to uzskaiti un racionālu izmantošanu, kā arī starptautisko sadarbību enerģētikā. Latvija ir šo vēsturisko notikumu aculieciniece.

11/04/2024

World Energy Council

World Energy Issues Monitor – 2024

Pasaules Enerģijas padome ir nākusi klajā ar 2024. gada aktuālo problēmu monitoringu. Šo pētījumu Pasaules Enerģijas padome veic reizi gadā, aptaujājot nozares profesionāļus, – respondenti pārstāv visu enerğētikas vērtību ķēdi gan privātajā, gan publiskajā sektorā.

03/04/2024

World Energy Council

Enerģētiķiem darba netrūks. Par studiju iespējām enerģētikā

Latvijā pieprasījums pēc enerģētikas speciālistiem strauji pieaug. Rīgas Tehniskā universitāte piedāvā patlaban īpaši pieprasītas studiju programmas enerģētikā: “Vides inženierija”, “Adaptronika”, “Elektrotehnoloģiju datorvadība” un “Viedā elektroenerģētika”.

18/03/2024

World Energy Council

World Energy Pulse 2023 (novembris)

Mūsdienu enerģētikā pārmaiņas norisinās ļoti strauji, tāpēc nozares vadītājiem jāpievērš uzmanība signāliem, kas problēmas ļauj identificēt savlaicīgi. Šis pētījums tapis, aptaujājot vairāk nekā 800 enerģētikas nozares organizāciju un uzņēmumu vadītājus sešos pasaules reģionos.

04/12/2023

Other

Ziņojums par enerģētikas savienības stāvokli

2023. gada ziņojumā par enerģētikas savienības stāvokli Eiropas Komisija izvērtē Eiropas Savienības reakciju uz pēdējo divu gadu bezprecedenta enerģētisko krīzi, novērtē pašreizējo stāvokli saistībā ar zaļo pārkārtošanos valstu, Eiropas un pasaules mērogā.

26/10/2023

Other

Eiropas enerģētika: statistikas rokasgrāmata

Enerģētikas nozare ir viens no mūsdienu ekonomikas izaugsmes, konkurētspējas un attīstības pīlāriem. Šī 2023. gada statistikas rokasgrāmata sniedz aktuālos datus par enerģētiku un sociālekonomisko situāciju Eiropas Savienībā un katrā tās dalībvalstī.

25/10/2023

World Energy Council

Enerğētikas pārejas rīki: aktuālo problēmu monitorings un kartes

Aktuālo problēmu monitoringu Pasaules Enerğijas padomes eksperti veic reizi gadā, aptaujājot vadošus nozares profesionāļus no 94 valstīm gan privātajā, gan publiskajā sektorā. Pētījuma rezultāti ir pieejami gadskārtējā ziņojuma formātā un arī kā interaktīvs rīks tīmeklī.

10/07/2023

World Energy Council

Rīkkopa enerğētikas pārejas īstenošanai

Pasaules Enerğijas padomes izstrādātā rīkkopa ir unikāls instruments, kas palīdz labāk izprast enerğētikas pāreju ikvienam procesa dalībniekam. ūsdienu globālā enerğētikas pāreja nav iedomājama bez elastīgas sadarbības starp dažnedažādiem energosistēmu pārvaldītājiem.

26/06/2023

Other

Lai vējš pūš

Ik gadu 15. jūnijā mēs atzīmējam Pasaules Vēja dienu. Kas mūsdienās izraisa klimata pārmaiņas, kā strādā vēja ģenerators un kā atjaunīgā vēja enerģija palīdz veidot tīrāku un veselīgāku pasauli ikvienam tās iedzīvotājam – to stāsta šīs bērnu grāmatiņas varoņi. Grāmata izdota ar WindEurope atbalstu.

15/06/2023

Other

REPowerEU Latvija

2023. gada maijā Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāts nācis klajā ar “REPowerEU” gada rezultātiem Eiropas Savienībai. Plāna īstenošana tika uzsākta, reaģējot uz pasaules enerģijas tirgus problēmām, ko izraisījis Krievijas iebrukums Ukrainā.

04/06/2023

World Energy Council

WORLD ENERGY PULSE 2023

Pasaules Energijas padomes pētījums tapis, aptaujājot vairāk nekā 700 enerģētikas nozares iestāžu un uzņēmumu vadītājus no visas pasaules. Pētījums parāda, ka patlaban lielākie šķēršļi enerģētikas pārejas īstenošanā ir valstu nacionālās drošības intereses un konkurence zaļo tehnoloģiju jomā.

04/06/2023

Subscribe to our newsletter

Join our community of energy professionals and stay connected with the latest developments in the energy sector.