Enerģētikas politika

Sākas konsultācijas par Nacionālā enerģētikas un klimata plāna projektu

Otrdien, 5. decembrī, Ministru kabinets (MK) atbalstījis aktualizētā Nacionālā enerģētikas un klimata plāna (NEKP) projekta iesniegšanu Eiropas Komisijai (EK) rekomendāciju saņemšanai un tālākai virzībai plašākām diskusijām. NEKP ir ceļa karte klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanā līdz 2030. gadam.

Read

06/12/2023

Andris Piebalgs: pāreja uz klimatneitralitāti Latvijai ir ekonomiski izdevīga

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas rīkotajā konferencē, kas pērnā gada izskaņā notika Rīgā, diskusiju par enerģijas pieejamības problēmām vadīja bijušais Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Andris Piebalgs. Intervijā aģentūrai LETA viņš norādīja, ka Eiropas pāreja uz klimatneitralitāti Latvijai ir ekonomiski izdevīga, jo pieprasījums pēc atjaunojamiem energoresursiem būs milzīgs, taču to ir jāmāk pareizi izmantot.

Read

24/01/2024

27. Pasaules Enerģijas padomes kongress notiks Rijādā, Saūda Arābijā

Pasaules Enerģijas padome ir paziņojusi, ka Pasaules Enerģijas padomes 27. kongress norisināsies 2026. gada 26.–29. oktobrī Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā. Paredzēts, ka turpmāk Pasaules Enerģijas padomes kongresi tiks rīkoti ik pēc diviem gadiem.

Read

27/11/2023

Ieguldīt cilvēkos, taupīt enerģiju un investēt tīrā transportā

2023. gada 9. oktobrī Eiropas Komisijā pieņemti divi pēdējie pakotnes “Gatavi mērķrādītājam 55 %” pamatakti – pārskatītā Atjaunojamo energoresursu direktīva un ReFuelEU Aviation regula, līdz ar to Eiropas Savienībā tagad ir juridiski saistoši klimata mērķrādītāji, kas aptver visas galvenās ekonomikas nozares. Eiropa pilda iedzīvotājiem solīto: uzņemties vadošo lomu klimatrīcībā un virzīt zaļo pārkārtošanos iedzīvotāju un rūpniecības labā.

Read

10/10/2023

Pašvaldību speciālisti diskutē par energopārvaldnieku lomu un klimata mērķiem Latvijā

Oktobra sākumā Valmieras novada Kocēnos notika Vidzemes plānošanas reģiona darbseminārs pašvaldību energopārvaldniekiem un citiem speciālistiem enerģētikas un klimata jomā. Darbsemināra dalībnieki dalījās pieredzē par energopārvaldnieka lomu pašvaldībā. Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurevska iepazīstināja pašvaldību speciālistus ar aktualitātēm klimata un enerģētikas politikā Latvijā.

Read

13/10/2023

Katarina Sikova-Magni: Baltijas valstis ir labā situācijā, lai izmantotu enerģijas tirgus modeļa izmaiņas

Līdztekus dalībai PEP LNK rīkotajā konferencē Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāta Zaļās pārejas un enegosistēmu integrācijas departamenta vadītāja Katarina Sikova-Magni intervijā aģentūrai LETA norāda uz gaidāmajām Eiropas Savienības enerģijas tirgus modeļa izmaiņām un apcer enerģētisko drošību Baltijā.

Read

29/01/2024

Starptautiska konference par enerģētisko drošību, enerģijas pieejamību un nozares ilgtspēju

2023. gada 11. decembrī Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja rīkoja vērienīgu konferenci “Enerģētikas trilemma – enerģētikas pārejas stūrakmens. Baltijas jūras reģiona skatījums”. Konference bija veltīta organizācijas simtgadei. Eksperti, reģiona politikas veidotāji un uzņēmumu vadītāji diskutēja par Baltijas jūras reģiona enerģētikas sektora noturību pret drošības riskiem un citām nozares aktualitātēm.

Read

12/12/2023

Rekomendācijas enerģētiskās nabadzības novēršanai

Eiropas Komisija ir publicējusi rekomendācijas pasākumiem, ko Eiropas Savienības valstis var īstenot cīņai pret enerģētisko nabadzību. Aizsargāt iedzīvotājus un nodrošināt godīgu un taisnīgu politiku enerģētikas pārejas jomā, – tas ir Eiropas zaļā kursa stūrakmens.

Read

24/10/2023

darbseminārs par privātā sektora datu iekļaušanu pašvaldību enerģijas un klimata plānos

Šī gada 29. novembrī Valkā, Beverīnas ielā 3, notiks darbseminārs pašvaldību speciālistiem un energopārvaldniekiem. Tā ietvaros uzmanība tiks vērsta uz privātā sektora iesaisti pašvaldību ilgtspējīgas enerģijas un klimata plānu izstrādē un ieviešanā.

Read

16/11/2023

Eirobarometra aptauja: stingrs atbalsts ES politikai enerģētikas jomā

Vairāk nekā astoņi no katriem desmit Eiropas Savienības iedzīvotājiem uzskata, ka dalībvalstīm būtu jāveic vērienīgi ieguldījumi atjaunīgajos energoresursos, piemēram, vēja un saules enerģijā (85 %), un ka ēku, transporta un preču energoefektivitātes palielināšana samazinās mūsu atkarību no ražotājiem ārpus ES (82 %). Turklāt 80 % respondentu uzskata, ka ES dalībvalstīm būtu kopīgi jāiegādājas enerģija no citām valstīm, lai panāktu labāku cenu.

Read

11/07/2023

Aptauja: enerģētikas aktuālo problēmu monitorings

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas biedri un viņu pārstāvji tiek lūgti aktīvi iesaistīties ikgadējās aptaujas - nozares aktuālo problēmu monitoringa veikšanā. Aptaujas rezultāti tiks publicēti š. g. martā un atspoguļos gan globālās un reģionālās tendences enerģētikā, gan nozares attīstību atsevišķu valstu ietvaros. Aptauja norisinās līdz š. g. 14. februārim.

Read

05/02/2024

Enerğētikas pārejas rīki: dinamisks noturības satvars

Pasaules Enerğijas padomes izstrādātā rīkkopa enerğētikas pārejas īstenošanai ietver vairākus instrumentus. Viens no tiem ir dinamiskais noturības satvars (Dynamic Resilience Framework), kas paredz izstrādāt kompleksu pieeju potenciālo risku pārvaldībā. Dinamiskais noturības satvars dod iespēju analītiski izvērtēt dažāda veida apdraudējumus, kas varētu skart konkrētas energosistēmas, un tādējādi tos mazināt vai pat novērst.

Read

06/07/2023