Energoefektivitāte

Ēku energoefektivitāte: Eiropas Parlaments pieņem dekarbonizācijas plānu

Ēku energoefektivitātes direktīvas pārskatīšanas mērķis ir līdz 2030. gadam ievērojami samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un energopatēriņu ES būvniecības nozarē un līdz 2050. gadam padarīt šo nozari klimatneitrālu. Šie noteikumi arī palīdzēs renovēt ēkas ar vissliktākajiem energoefektivitātes rādītājiem un uzlabos informācijas apmaiņu.

Read

13/03/2024

Pilsoņu iesaistes platformā – tiešsaistes diskusija par energoefektivitāti

Lai sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Eiropas Savienības (ES) demokrātiskajos procesos, Eiropas Komisija aicina piedalīties tiešsaistes diskusijās Pilsoņu iesaistes platformā. Pateicoties tulkojumam reāllaikā, ikviens var komentēt aktuālos jautājumus jebkurā no ES 24 oficiālajām valodām. Pirmā diskusija šajā formātā ir veltīta energoefektivitātei – vienam no galvenajiem ES enerģētikas politikas pīlāriem.

Read

15/02/2024

Rekomendācijas enerģētiskās nabadzības novēršanai

Eiropas Komisija ir publicējusi rekomendācijas pasākumiem, ko Eiropas Savienības valstis var īstenot cīņai pret enerģētisko nabadzību. Aizsargāt iedzīvotājus un nodrošināt godīgu un taisnīgu politiku enerģētikas pārejas jomā, – tas ir Eiropas zaļā kursa stūrakmens.

Read

24/10/2023

EP pieņem jaunus noteikumus, lai veicinātu enerģijas taupīšanu

11. jūlijā Eiropas Parlamenta deputāti apstiprināja ar dalībvalstīm jau saskaņotos plānus, kas nosaka jaunus mērķus enerģijas ietaupījumam līdz 2030. gadam. Jaunais tiesību akts nosaka energotaupības mērķus gan primārajam, gan galīgajam enerģijas patēriņam.

Read

14/07/2023

Mākslīgais intelekts iepretī cilvēka saprātam

Lai nākotnē mākslīgā intelekta (MI) iespējas pietuvotos cilvēka smadzeņu funkcionalitātei un šis mērķis tiktu sasniegts ar racionāli samērīgu enerģijas patēriņu, nepieciešams attīstīt MI, kas strādā gudrāk, nevis smagāk. Ievērojamus uzlabojumus energopatēriņa jomā var panākt, ja kompleksi samazina skaitļošanas operāciju, apmācības paraugu un sesiju skaitu, vienlaikus attīstot aparatūras tehnoloģijas, kas pielāgotas šo uzdevumu īstenošanai.

Read

16/06/2023