Lai sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Eiropas Savienības (ES) demokrātiskajos procesos, Eiropas Komisija aicina piedalīties tiešsaistes diskusijās Pilsoņu iesaistes platformā. Pateicoties tulkojumam reāllaikā, ikviens var komentēt aktuālos jautājumus jebkurā no ES 24 oficiālajām valodām. Pirmā diskusija šajā formātā ir veltīta energoefektivitātei – vienam no galvenajiem ES enerģētikas politikas pīlāriem. ES iedzīvotāji tiek aicināti apspriest energoefektivitātes izaicinājumus un ieguvumus – ko tā nozīmē mājsaimniecībām, uzņēmumiem un kopienām.
Ko mēs varam darīt, lai samazinātu rēķinus par enerģiju? Kā mēs varam padarīt mājokļus efektīvākus? Kādām jābūt mūsu izvēlēm enerģijas jomā, lai saudzētu vidi un dabu?

Kā piedalīties?

Jūs varat publicēt savus komentārus un apspriest citu komentētāju atziņas, paužot tām piekrišanu vai tās noraidot. Lai komentētu, izveidojiet sev kontu šeit. Jūsu komentāri tiks publicēti nekavējoties.
Publicētie komentāri vēlāk tiks apspriesti pilsoņu paneļdiskusiju formātā un sekmēs ES rīcībpolitikas izstrādi.
Izsakiet savu viedokli un ietekmējiet enerģētikas politiku Eiropā!

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas par energoefektivitāti

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas par energoefektivitāti notiks trīs nedēļas nogalēs laikposmā no 2024. gada februāra līdz aprīlim.
Dalībnieki pievērsīsies dažādiem energoefektivitātes aspektiem, ar kuriem katrs iedzīvotājs var saskarties mājās, savā kopienā vai darbavietā, piemēram, saistībā ar to, kā mēs apsildām ēkas, kādu sadzīves tehniku vai transportu izmantojam.
Tiks sagatavots ieteikumu saraksts turpmākajām Eiropas Savienības iniciatīvām, lai nodrošinātu, ka 1) ražojam tikai mums nepieciešamo enerģiju; 2) ieguldām dzīvotspējīgos projektos; 3) patērējam mazāk enerģijas un pārvaldām to rentabli.
Eiropas Komisija savu pirmo priekšlikumu ieteikumam “energoefektivitāte pirmajā vietā” plāno publicēt 2024. gadā.
Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas par energoefektivitāti 1. sesija notiks Briselē 23.–25. februārī.
Tiešraidei sekojiet šeit.