Ir publicēts Pasaules Enerģijas padomes 2024. gada ziņojums veic detalizētu analīzi par enerģijas trilemmu - enerģijas drošumu, pieejamību un ilgtspēju - attīstību pasaulē. Tas aplūko konkrētus reģionālus izaicinājumus un tendences, ņemot vērā aktuālos ģeopolitiskos un ekonomiskos apstākļus.
Pasaules Enerģijas padome definē enerģijas trilemmu, kā balansu starp trīs galvenajām dimensijām – enerģijas drošumu, enerģijas pieejamību un enerģijas sistēmu ilgtspēju. Šo dimensiju balansēšana un uzlabošana dod iespēju pasaules valstīm attīstīt savu labklājību un konkurētspēju, tāpēc ar šo trilemmas ziņojumu Pasaules Enerģijas padome apskata, cik veiksmīgi valstis pilnveido savas enerģijas sistēmas un kā katra valsts ierindojas starp 126 ziņojumā apskatītajām valstīm.
Iepazīsties ar publikāciju šeit