Eiropa var lepoties ar vissavienotāko un noturīgāko elektrotīklu pasaulē. Tomēr, lai patērētājiem varētu piegādāt atjaunīgo energoresursu
elektroenerģiju un arī dotu iespējas to ražot pašiem, Eiropas Savienībai (ES) ir jāturpina un jāpaātrina elektrotīklu attīstība. Nākamajos septiņos gados pārrobežu pārvades infrastruktūra būtu jādivkāršo.
Savstarpēji savienoti un stabili energotīkli ir ES iekšējā elektroenerģijas tirgus pamats un svarīgs faktors pārejā uz zaļo ekonomiku. Lai palīdzētu realizēt Eiropas zaļo kursu, Komisija ierosina rīcības plānu, kurš nodrošinās, ka mūsu elektrotīkli darbosies efektīvāk un tiks izvērsti plašāk un ātrāk. Komisija jau izveidojusi atbalstošu tiesisko regulējumu elektrotīklu izvēršanai visā Eiropā. Modernizēts infrastruktūras tīkls pilnībā integrētajos ES tirgos nodrošinās, ka iedzīvotāji un uzņēmumi varēs gūt labumu no lētākas un tīrākas enerģijas.
Sagaidāms, ka elektrības patēriņš ES laikposmā līdz 2030. gadam pieaugs par aptuveni 60 %.
Tīklos būs jāiekļauj digitalizētas, decentralizētas un elastīgas sistēmas ar miljoniem jumta saules paneļu, siltumsūkņu un vietēju energokopienu ar kopīgiem resursiem, lielākas atkrastes atjaunīgo energoresursu jaudas, vairāk elektroautomobiļu, kas jāuzlādē, un arvien lielāki ūdeņraža ražošanas apjomi. Tam nepieciešami 584 miljardi EUR investīciju, jo 40 % sadales tīklu ir vairāk nekā 40 gadus veci un pārrobežu pārvades spēja līdz 2030 gadam dubultosies.

Rīcības plāns trūkstošo posmu nosegšanai pārejā uz tīru enerģiju

Rīcības plāna mērķis ir risināt galvenos izaicinājumus ES elektropārvades un sadales tīklu paplašināšanā, digitalizācijā un labākā izmantošanā. Tajā identificēti konkrēti un specifiski pasākumi, kas palīdzēs piesaistīt investīcijas, lai modernizētu Eiropas elektrotīklus un sasniegtu izvirzītos mērķus laikposmā līdz 2030. gadam:
  • paātrināt kopīgu interešu projektu ieviešanu un attīstīt jaunus projektus ar politisku virzību, pastiprinātu pārraudzību un lielāku skaitu priekšlikumu;
  • uzlabot tīklu ilgtermiņa plānošanu, lai energosistēmā iekļautu vairāk atjaunīgo energoresursu un apmierinātu augošo pieprasījumu pēc elektrifikācijas, tai skaitā ūdeņraža, virzot sistēmu operatoru un valstu regulatoru darbu;
  • ieviest regulatīvus stimulus, nosakot vadlīnijas apsteidzošām, uz nākotni vērstām investīcijām un izmaksu pārrobežu dalīšanai attiecībā uz atkrastes projektiem;
  • stimulēt tīklu labāku izmantošanu, palielinot pārskatāmību un uzlabojot tīkla tarifus, lai panāktu viedākus, efektīvākus tīklus un inovatīvu tehnoloģiju un risinājumu ienākšanu, atbalstot sistēmu operatoru sadarbību un Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) ieteikumus;
  • uzlabot piekļuvi tīklu projektu finansēšanas resursiem, akcentējot ES fondu programmu iespējas, īpaši viediem elektrotīkliem un sadales tīklu modernizācijai;
  • stimulēt atļauju ātrāku izdošanu tīklu izvēršanai, nodrošinot iestādēm tehnisku atbalstu un vadlīnijas ieinteresēto personu un kopienu labākai iesaistei;
  • uzlabot un nodrošināt tīklu apgādes ķēdes, tai skaitā saskaņojot nozarei piemērojamās ražošanas prasības sekmīgākai elektroenerģijas ražošanas un pieprasījuma iekārtu pieslēgšanai.
Papildu informāciju sk. šeit.