Enerģētikas pāreja un inovācijas

Sabiedriskā apspriešana: kā straujāk ieviest siltumsūkņus

Lai veidotu kopīgu izpratni par aktīviem politiskiem risinājumiem siltumsūkņu ieviešanas jomā, EK ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu, kurā aicināts piedalīties ikviens: uzņēmumi un valsts iestādes, arodbiedrības un darba devēju organizācijas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, izglītības iestādes, pētniecības organizācijas un privātpersonas.

Read

09/06/2023

27. Pasaules Enerģijas padomes kongress notiks Rijādā, Saūda Arābijā

Pasaules Enerģijas padome ir paziņojusi, ka Pasaules Enerģijas padomes 27. kongress norisināsies 2026. gada 26.–29. oktobrī Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā. Paredzēts, ka turpmāk Pasaules Enerģijas padomes kongresi tiks rīkoti ik pēc diviem gadiem.

Read

27/11/2023

Starptautiska konference par enerģētisko drošību, enerģijas pieejamību un nozares ilgtspēju

2023. gada 11. decembrī Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja rīkoja vērienīgu konferenci “Enerģētikas trilemma – enerģētikas pārejas stūrakmens. Baltijas jūras reģiona skatījums”. Konference bija veltīta organizācijas simtgadei. Eksperti, reģiona politikas veidotāji un uzņēmumu vadītāji diskutēja par Baltijas jūras reģiona enerģētikas sektora noturību pret drošības riskiem un citām nozares aktualitātēm.

Read

12/12/2023

Ko globālā enerģētikas pāreja sniegs miljardiem sieviešu un sociāli atstumtām kopienām visā pasaulē

Enerğētikas pāreja sniedz iespēju būtiski transformēt un novērst sociālās nevienlīdzības strukturālos cēloņus, tostarp dzimumu un paaudžu līdztiesības jomās. Liela mēroga sistēmas izmaiņas, tādas kā enerğētikas pāreja, nedz ātruma, nedz virzības ziņā nevar tikt vadītas vienīgi „no augšas”. Patlaban veidojas jauns globāls diskurss, ko raksturo pieprasījums pēc taisnīguma un iekļaušanas principu ievērošanas visplašākajā nozīmē.

Read

03/07/2023

Sākas NEKP projekta apspriešana ar nozares pārstāvjiem un sociālajiem partneriem

Noslēdzies viedokļu sniegšanas termiņš Nacionālā enerģētikas un klimata plāna (NEKP) sākotnējam projektam, kas būs pamats nākamajam NEKP sagatavošanas posmam – diskusijām ar nozari, nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem. Līdz novembra beigām Klimata un enerģētikas ministrija virzīs izskatīšanai Ministru kabinetā NEKP sākotnējo projektu, lai uzsāktu visaptverošas konsultācijas ar iesaistītajām pusēm.

Read

13/11/2023

Noslēdz viedo elektrības skaitītāju ieviešanu Latvijā

AS "Sadales tīkls" ir noslēgusi viedo elektroenerģijas skaitītāju ieviešanas programmu, 1,1 miljonam klientu pieslēgumu visā Latvijā nodrošinot attālinātu un automatizētu patēriņa uzskaiti, plašu datu klāstu un citas priekšrocības. Vienlaikus pēdējo piecu gadu laikā īstenoti arī citi visaptveroši

Read

12/06/2023

Aptauja: enerģētikas aktuālo problēmu monitorings

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas biedri un viņu pārstāvji tiek lūgti aktīvi iesaistīties ikgadējās aptaujas - nozares aktuālo problēmu monitoringa veikšanā. Aptaujas rezultāti tiks publicēti š. g. martā un atspoguļos gan globālās un reģionālās tendences enerģētikā, gan nozares attīstību atsevišķu valstu ietvaros. Aptauja norisinās līdz š. g. 14. februārim.

Read

05/02/2024

Enerğētikas pārejas rīki: dinamisks noturības satvars

Pasaules Enerğijas padomes izstrādātā rīkkopa enerğētikas pārejas īstenošanai ietver vairākus instrumentus. Viens no tiem ir dinamiskais noturības satvars (Dynamic Resilience Framework), kas paredz izstrādāt kompleksu pieeju potenciālo risku pārvaldībā. Dinamiskais noturības satvars dod iespēju analītiski izvērtēt dažāda veida apdraudējumus, kas varētu skart konkrētas energosistēmas, un tādējādi tos mazināt vai pat novērst.

Read

06/07/2023