Enerģētikas pāreja un inovācijas

Enerģētikas pāreja jāīsteno visai sabiedrībai

Pasaules Enerģijas padomes ģenerālsekretāre un izpilddirektore Andžela Vilkinsone uzsver: veiksmīgas enerģētikas pārejas pamatā nav tikai grandiozie projekti. Tikpat nozīmīgus panākumus nodrošinās vietēja mēroga pasākumi, ko iniciēs pilsoniski aktīvi iedzīvotāji. Enerģētiskās revolūcijas veiksmes atslēga ir cilvēks.

Read

23/05/2024

Ir publicēts Pasaules Enerģijas padomes trilemmas ziņojums – 2024

Pasaules Enerģijas padomes 2024. gada ziņojums veic detalizētu analīzi par enerģijas trilemmu - enerģijas drošumu, pieejamību un ilgtspēju - attīstību pasaulē. Tas aplūko konkrētus reģionālus izaicinājumus un tendences, ņemot vērā aktuālos ģeopolitiskos un ekonomiskos apstākļus.

Read

17/04/2024

26. Pasaules Enerģijas padomes kongress

Šā gada 22. – 25. aprīlī Roterdamā, Nīderlandē, norisināsies 26. Pasaules Enerģijas padomes kongress – enerģētikas nozares plašākais globālais forums, kurā piedalīsies vairāk nekā 7000 delegāti un 250 referenti no 150 valstīm un teritorijām. Delegātu vidū būs daudzas augstas amatpersonas, energokompāniju un pētniecisko iestāžu vadītāji no visiem pasaules reģioniem.

Read

11/04/2024

Jauni modelēšanas instrumenti energokopienām

Lai sasniegtu ambiciozos klimata mērķus, enerģētikā nepieciešamas strukturālas pārmaiņas, kas ietver arī iedzīvotāju lomas maiņu, viņiem kļūstot par aktīviem līdzdalībniekiem pārejā uz oglekļa mazietilpīgu sabiedrību. Tādēļ RTU zinātnieki izstrādājuši modelēšanas instrumentus enerģijas kopienām, lai pārvarētu ēku oglekļa neitralitātes plaisu.

Read

11/03/2024

DIGITĀLAIS DVĪNIS RTU STUDENTU PILSĒTIŅAS ENERGOSISTĒMAI

Lai sekmētu viedu, klimatneitrālu un energoneatkarīgu pilsētu veidošanos, Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas «Apvārsnis Eiropa» projektā tiks izstrādāts digitālais dvīnis enerģijas plūsmu reāllaika monitorēšanai un pārvaldībai. Vērienīgā projekta vadošā partnere ir Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), kuras studentu pilsētiņa kalpos par pilotteritoriju digitālā dvīņa izveidei un ieviešanai.

Read

21/02/2024

Aptauja: enerģētikas aktuālo problēmu monitorings

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas biedri un viņu pārstāvji tiek lūgti aktīvi iesaistīties ikgadējās aptaujas - nozares aktuālo problēmu monitoringa veikšanā. Aptaujas rezultāti tiks publicēti š. g. martā un atspoguļos gan globālās un reģionālās tendences enerģētikā, gan nozares attīstību atsevišķu valstu ietvaros. Aptauja norisinās līdz š. g. 14. februārim.

Read

05/02/2024

Starptautiska konference par enerģētisko drošību, enerģijas pieejamību un nozares ilgtspēju

2023. gada 11. decembrī Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja rīkoja vērienīgu konferenci “Enerģētikas trilemma – enerģētikas pārejas stūrakmens. Baltijas jūras reģiona skatījums”. Konference bija veltīta organizācijas simtgadei. Eksperti, reģiona politikas veidotāji un uzņēmumu vadītāji diskutēja par Baltijas jūras reģiona enerģētikas sektora noturību pret drošības riskiem un citām nozares aktualitātēm.

Read

12/12/2023

27. Pasaules Enerģijas padomes kongress notiks Rijādā, Saūda Arābijā

Pasaules Enerģijas padome ir paziņojusi, ka Pasaules Enerģijas padomes 27. kongress norisināsies 2026. gada 26.–29. oktobrī Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā. Paredzēts, ka turpmāk Pasaules Enerģijas padomes kongresi tiks rīkoti ik pēc diviem gadiem.

Read

27/11/2023

Sākas NEKP projekta apspriešana ar nozares pārstāvjiem un sociālajiem partneriem

Noslēdzies viedokļu sniegšanas termiņš Nacionālā enerģētikas un klimata plāna (NEKP) sākotnējam projektam, kas būs pamats nākamajam NEKP sagatavošanas posmam – diskusijām ar nozari, nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem. Līdz novembra beigām Klimata un enerģētikas ministrija virzīs izskatīšanai Ministru kabinetā NEKP sākotnējo projektu, lai uzsāktu visaptverošas konsultācijas ar iesaistītajām pusēm.

Read

13/11/2023

Ūdeņradis transportā un enerģētikā

19. septembrī forumā «Ūdeņradis mobilitātei un enerģijai» Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) pulcēsies nacionāla un starptautiska mēroga enerģētikas nozares eksperti un notiks dažādu ar ūdeņradi darbināmo transporta veidu demonstrācija. Foruma dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar RTU pētnieku veikumu šajā jomā.

Read

10/09/2023

Enerğētikas pārejas rīki: dinamisks noturības satvars

Pasaules Enerğijas padomes izstrādātā rīkkopa enerğētikas pārejas īstenošanai ietver vairākus instrumentus. Viens no tiem ir dinamiskais noturības satvars (Dynamic Resilience Framework), kas paredz izstrādāt kompleksu pieeju potenciālo risku pārvaldībā. Dinamiskais noturības satvars dod iespēju analītiski izvērtēt dažāda veida apdraudējumus, kas varētu skart konkrētas energosistēmas, un tādējādi tos mazināt vai pat novērst.

Read

06/07/2023

Ko globālā enerģētikas pāreja sniegs miljardiem sieviešu un sociāli atstumtām kopienām visā pasaulē

Enerğētikas pāreja sniedz iespēju būtiski transformēt un novērst sociālās nevienlīdzības strukturālos cēloņus, tostarp dzimumu un paaudžu līdztiesības jomās. Liela mēroga sistēmas izmaiņas, tādas kā enerğētikas pāreja, nedz ātruma, nedz virzības ziņā nevar tikt vadītas vienīgi „no augšas”. Patlaban veidojas jauns globāls diskurss, ko raksturo pieprasījums pēc taisnīguma un iekļaušanas principu ievērošanas visplašākajā nozīmē.

Read

03/07/2023

Valmierā diskutē par ūdeņraža potenciālu Latvijā un Vidzemē

Energoefektivitātes nedēļas ietvaros jūnijā Valmierā notika diskusija "Ūdeņradis - tā iespējas lokālā līmenī", īpašu uzmanību pievēršot ūdeņraža izmantošanai transporta sektorā. Lai gan ūdeņradis kā enerģijas nesējs Latvijas reģionos vēl ir neierasts, to nevajadzētu uzskatīt par tālas nākotnes perspektīvu. Ūdeņraža tehnoloģijas ir pieejamas jau šodien.

Read

27/06/2023

Sabiedriskā apspriešana: kā straujāk ieviest siltumsūkņus

Lai veidotu kopīgu izpratni par aktīviem politiskiem risinājumiem siltumsūkņu ieviešanas jomā, EK ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu, kurā aicināts piedalīties ikviens: uzņēmumi un valsts iestādes, arodbiedrības un darba devēju organizācijas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, izglītības iestādes, pētniecības organizācijas un privātpersonas.

Read

09/06/2023

Noslēdz viedo elektrības skaitītāju ieviešanu Latvijā

AS "Sadales tīkls" ir noslēgusi viedo elektroenerģijas skaitītāju ieviešanas programmu, 1,1 miljonam klientu pieslēgumu visā Latvijā nodrošinot attālinātu un automatizētu patēriņa uzskaiti, plašu datu klāstu un citas priekšrocības. Vienlaikus pēdējo piecu gadu laikā īstenoti arī citi visaptveroši

Read

12/06/2023