2023. gada 11. decembrī Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja rīkoja vērienīgu konferenci “Enerģētikas trilemma – enerģētikas pārejas stūrakmens. Baltijas jūras reģiona skatījums”. Konference bija veltīta Pasaules Enerģijas padomes simtgadei.
Starptautiski atzīti eksperti, reģiona politikas veidotāji un enerģētikas uzņēmumu vadītāji diskutēja gan par Baltijas jūras reģiona enerģijas sektora noturību pret drošības riskiem, gan par elektroenerģijas tirgus modeļa pilnveidi un “ilgtspējas – rentabilitātes” pieejas potenciālu enerģētikā.
“Baltijas jūras reģiona enerģijas sektors ir nozīmīgu pārmaiņu priekšā. Enerģētiskās drošības izaicinājumi un nepieredzēti augstās elektroenerģijas cenas pērn, ko izraisīja Krievijas iebrukums Ukrainā, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu nepietiekamais progress klimata neitralitātes mērķu sasniegšanā ir izgaismojuši steidzamu un neatliekamu nepieciešamību panākt līdzsvaru starp visām enerģētikas trilemmas dimensijām – drošību, pieejamību un ilgtspēju. Konferencē meklēsim risinājumus ilgtspējīgas enerģijas nākotnei reģionā, lai tuvinātu ieceres un faktisko rīcību, kas veidos nozīmīgu saturisko ieguldījumu arī ietekmīgajam Pasaules enerģētikas kongresam 2024. gadā Roterdamā, Nīderlandē,” stāsta konferences organizatore – Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālas komitejas prezidente Olga Bogdanova.
Konferences dalībnieku vidū bija Pasaules Enerģijas padomes priekšsēdētājs Maikls Hovards, EURELECTRIC ģenerālsekretārs Kristians Rubijs, NATO Enerģētikas drošības izcilības centra direktors Darjus Užurkaitis, bijušais Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Andris Piebalgs, Baltijas jūras reģiona valstu enerģētikas ministriju pārstāvji un enerģētikas uzņēmumu vadītāji, tostarp no AS “Latvenergo”, AS “Esti Energia”, AS “Augstsprieguma tīkls”, SE “E.ON”, S.A. “Orlen”, Oy “Gas Grid Finland”.
Konferences trīs tematiskās daļās tika aplūkotas enerģētikas trilemmas dimensijas.
Pasaules Enerģijas padome uzsver, ka ir ļoti svarīgi enerģētikas jautājumus pārvaldīt tā, lai visi trīs aspekti – enerģētiskā drošība, enerģijas pieejamība jeb enerģētiskā līdztiesība un vides ilgtspēja – būtu sabalansēti, un tas jāņem vērā arī politikas veidotājiem.
Enerģētikas drošībai veltītajā sadaļā varējām uzzināt par Baltijas jūras valstu enerģijas sektora risku novērtējumu un iepazīties ar ASV pieredzi šajā jautājumā. Konferences dalībniekiem tika prezentēti NATO Enerģētikas drošības izcilības centra Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā aizvadīto Baltijā organizēto mācību rezultāti par jūras enerģētiskās infrastruktūras drošības riskiem. Tāpat tika diskutēts, kā situācija enerģētikas sektorā mainījusies kopš kara Ukrainā un kā ar to saistītos izaicinājumus risinās gaidāmā Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācija ar kontinentālās Eiropas elektrotīkliem 2025. gada sākumā.
Enerģētiskās līdztiesības jeb enerģijas pieejamības daļa bija veltīta elektroenerģijas tirgus dizaina pilnveides jautājumiem, lai mazinātu tirgus nenoteiktību un veicinātu pāreju uz energoefektīvu un uz atjaunojamiem energoresursiem balstītu, klimatneitrālu un klimatnoturīgu ekonomiku. Tika spriests arī par nepieciešamajām politikas iniciatīvām un dažādu valstu pieredzi mazaizsargāto patērētāju atbalstam.
Enerģētikas ilgtspējas kontekstā tika meklētas atbildes uz tādiem jautājumiem kā, piemēram, rentabilitātes un ilgtspējas savienojamība un kādas inovatīvas tehnoloģijas nepieciešamas enerģijas pārejas veicināšanai. Konferences dalībnieki varēja uzzināt par iedvesmojošām iniciatīvām ceļā uz enerģētikas ilgtspēju, tostarp par Eiropā pirmo liela mēroga pārrobežu Ūdeņraža ieleju, kas aptver Baltijas jūras reģionu, un ASV enerģētikas kopienu pieredzi, personalizējot enerģētikas pārejas sniegtās priekšrocības.
Detalizēta informācijas par konferences programmu un runātājiem pieejama šeit.
Ikviens interesents var sekot konferences ierakstam šeit.