AS "Sadales tīkls" ir noslēgusi viedo elektroenerģijas skaitītāju ieviešanas programmu, nodrošinot attālinātu un automatizētu patēriņa uzskaiti, plašu datu klāstu un citas priekšrocības1,1 miljonam klientu pieslēgumu visā Latvijā. Pēdējo piecu gadu laikā īstenoti arī citi visaptveroši uzņēmuma darbības efektivizācijas pasākumi: ieviesti digitālas un automatizētas elektrotīkla pārvaldības risinājumi; optimizēti loģistikas procesi un darbavietu skaits; efektivizēts autoparks; ieviesti jauni klientu pašapkalpošanās digitālie risinājumi. Visu īstenoto efektivizācijas pasākumu ietekme ir aptuveni 40 milj. eiro ietaupījums ik gadu.
Īstenojot viedo elektroenerģijas skaitītāju programmu, pamatā izmantota PLC tehnoloģija jeb datu pārraide pa elektrolīnijām, tā efektīvi izmantojot uzņēmuma infrastruktūru. Viedie elektroenerģijas skaitītāji uzlabo AS "Sadales tīkls" klientu pieredzi, ne vien atceļot vajadzību pašiem veikt patēriņa datu nolasīšanu, bet arī jebkurā laikā un bez maksas nodrošinot AS "Sadales tīkls" klientu portālā vai elektroenerģijas tirgotāja klientu portālā pieejamus elektroenerģijas datus – sadalījumā pa mēnešiem, dienām vai stundām. Šos datus ikdienā izmanto jau vairāk nekā 50% AS "Sadales tīkls" klientu: tie sniedz iespēju analizēt patēriņa paradumus un kļūt energoefektīvākiem, vairojot kopējo sabiedrības energopratību.
Programmas laikā jaunās paaudzes skaitītājs uzstādīts visiem AS "Sadales tīkls" klientu pieslēgumiem, izņemot atsevišķus privātīpašumā esošus objektus, kuros atkārtoti nav bijis iespējams iekļūt (mazāk nekā 1% pieslēgumu). Šo objektu īpašnieki ir aicināti sazināties ar AS "Sadales tīkls", lai vienotos par skaitītāja nomaiņu.
"Īstenojot šo digitālajā transformācijā balstīto organizācijas darbības efektivizācijas un pakalpojumu pilnveides projektu, mūsu mērķis bija būtiski samazināt izmaksas, vienlaikus noturot un pat paaugstinot elektroapgādes pakalpojumu kvalitāti. Šodien ar pārliecību varam teikt, ka šis mērķis ir sasniegts. Mums ir Baltijā zemākie elektroapgādes pārtraukumu ilguma rādītāji uz vienu klientu gadā, ir īstenota visaptveroša procesu viedizācija, un jāatzīst, ka tikai šīs programmas ietvaros paveiktā dēļ Latvijā ir iespējama gan tik strauja pāreja uz atjaunīgajiem resursiem elektrības ražošanā, gan salīdzinoši konkurētspējīgs tarifs ar Baltijas kaimiņiem, neskatoties uz to, ka mums ir izteikti garāka tīkla infrastruktūra uz vienu iedzīvotāju nekā Lietuvā, un izteikti zemāks elektrības patēriņš nekā Igaunijā,"
paveikto vērtē AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.
"Viedo elektroenerģijas skaitītāju ieviešanas programma ir viens no vērienīgākajiem pēdējo gadu digitalizācijas projektiem Latvijā – mērķtiecīga investīcija paša uzņēmuma digitālajā transformācijā, kā arī būtiskā darbības efektivitātes paaugstināšanā. Dati ir inovāciju un izaugsmes atspēriena punkts, svarīgs priekšnosacījums elektroenerģijas tirgus attīstībai. Arī pēc pilnīgas viedās uzskaites ieviešanas "Sadales tīkls" turpina attīstīt jaunus pakalpojumus, visai enerģētikas nozarei būtiskus darbības virzienus," saka AS "Sadales tīkls" valdes locekle un klientu direktore Baiba Priedīte.
Aizvadītajos piecos gados AS "Sadales tīkls" darbībā ieviesta arī FLIR sistēma, kas ļauj automātiski lokalizēt bojājumus vidējā sprieguma elektrotīklā. Tas ievērojami samazina bojājumu novēršanas laiku un ļauj daudz efektīvāk atjaunot klientiem elektroapgādi avāriju situācijās. Elektrotīkla uzturēšanas speciālistu darba efektivizācijai ieviests digitāls rīks Utility to go (UTG) – lietotne, kurā pieejama informācija par aktuālo situāciju elektrotīklā un veicamajiem darbiem, ļaujot nepārtraukti sekot līdzi notikumiem tīklā un tūlītēji apmainīties ar nepieciešamo informāciju starp kolēģiem. Tādējādi automatizēta virkne darbību, ietaupot gan laika, gan papīra resursus tehnisko dokumentu izdrukai.
Lai pilnveidotu loģistikas procesus, renovēts uzņēmuma Loģistikas centrs, apvienojot sešas noliktavas, kas iepriekš atradās dažādās Latvijas pilsētās. Jaunizveidotais Loģistikas centrs digitalizē un centralizē elektrotīkla attīstībai nepieciešamo materiālu sagādes procesus, nodrošinot operacionālo izmaksu ietaupījumu līdz pat miljonam eiro gadā.
Tāpat uzņēmumā izveidota speciāli sagatavota elektromontieru brigāde spriegumaktīvo darbu veikšanai vidējā sprieguma tīklā. Inovatīvā pieeja, attiecīga tehnika un aprīkojums ļauj veikt tīkla darbus bez elektroenerģijas padeves atslēgšanas klientiem.
Minēto uzlabojumu ietekmē Latvijā panāktas par aptuveni 20% zemākas elektrotīkla uzturēšanas izmaksas uz vienu kilometru, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju (2021. gada dati). Vienlaikus Latvijā ir arī salīdzinoši augstākie elektroapgādes kvalitātes rādītāji. 2022. gadā vidējais laiks, kas klientam bijis jāpavada bez elektroapgādes (SAIDI), Latvijā bijis 241 min., kamēr Lietuvā 336 min., bet Igaunijā – 309 min. Tāpat Latvijā 2022. gadā bijis arī mazākais tehnoloģiskais patēriņš (zudumi) – 3,67% (Igaunijā 3,75%, Lietuvā 4,23%).
Klientu apkalpošanas uzlabošanai mājaslapā ieviests virtuālais asistents Valts, kas 24/7 sniedz klientiem atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kā arī izstrādātas jaunas interaktīvās kartes – piemēram, brīvās jaudas karte un jauna pieslēguma maksas karte, kas ļauj ātri noskaidrot aptuvenās jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas izmaksas. Jaunums ir arī nesen ieviestais e-rīks elektrotīkla bojājumu pieteikšanai. AS "Sadales tīkls" apkopotie dati liecina, ka pašapkalpošanās iespējas e-vidē izmanto jau 99% uzņēmuma klientu, samazinot pieprasījumu pēc konsultācijām zvanu centrā vai klātienē.
Visu šo pasākumu īstenošana ļāvusi jūtami optimizēt uzņēmuma resursus, jo liela daļa darbību, kas iepriekš bija veicamas manuāli, tagad ir automatizētas. Tā ietekmē par apmēram 900 jeb vienu trešdaļu samazināts AS "Sadales tīkls" darbinieku skaits, par aptuveni 400 transporta vienībām samazināts uzņēmuma autoparks, kā arī par apmēram 40 samazināts uzņēmuma ēku skaits. Kopējais šo pasākumu finansiālais efekts nākotnē ik gadu veidos apmēram 40 milj. eiro ietaupījumu uzņēmuma darbības izmaksās.