AS "Latvenergo" izsludina stipendiju konkursu augstākās izglītības iestāžu studiju beidzējiem uz studiju noslēguma darbu izstrādes laiku. Konkursa mērķis ir veicināt praktiski pielietojamu un radošu risinājumu izstrādi studiju noslēguma darbos Latvenergo koncerna darbības virzieniem aktuālās jomās.

Nosacījumi pretendentiem

    • studē kādā no Latvenergo koncerna darbības virzieniem aktuālajām jomām – elektroenerģētika, elektrotehnika, siltumenerģētika, hidroinženierzinātne, ģeoloģija, ģeodēzija, bioloģiju, ķīmija, fizika, mehānika, informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas, tirdzniecība un vides zinātne;
    • studē pilna laika bakalaura, 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības vai maģistra studiju programmā;
    • sekmju vidējā atzīme nav zemāka par 7 (septiņi);
    • pretendents nav Latvenergo koncerna darbinieks;
    • pretendents vienlaicīgi nav citu Latvenergo izsludināto studiju darbu konkursu dalībnieks tekošajā kalendārajā gadā.
Plašāk par pieteikšanos šeit.
Saskaņā ar konkursa nolikumu students var iesniegt savu tēmu vai izvēlēties no Latvenergo sagatavotajām.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2023. gada 27. novembris.

Veiksmi konkursā!