Atjaunīgā enerģija

Andris Piebalgs: pāreja uz klimatneitralitāti Latvijai ir ekonomiski izdevīga

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas rīkotajā konferencē, kas pērnā gada izskaņā notika Rīgā, diskusiju par enerģijas pieejamības problēmām vadīja bijušais Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Andris Piebalgs. Intervijā aģentūrai LETA viņš norādīja, ka Eiropas pāreja uz klimatneitralitāti Latvijai ir ekonomiski izdevīga, jo pieprasījums pēc atjaunojamiem energoresursiem būs milzīgs, taču to ir jāmāk pareizi izmantot.

Read

24/01/2024

Par 2040. gada emisiju samazināšanas mērķrādītāju

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar detalizētu ietekmes novērtējumu par iespējām laikposmā līdz 2050. gadam panākt Eiropas Savienības klimatneitralitāti. Pamatojoties uz šo ietekmes novērtējumu, Komisija iesaka līdz 2040. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu neto emisijas par 90 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, uzsākot diskusiju ar visām ieinteresētajām personām.

Read

07/02/2024

Ūdeņradis transportā un enerģētikā

19. septembrī forumā «Ūdeņradis mobilitātei un enerģijai» Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) pulcēsies nacionāla un starptautiska mēroga enerģētikas nozares eksperti un notiks dažādu ar ūdeņradi darbināmo transporta veidu demonstrācija. Foruma dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar RTU pētnieku veikumu šajā jomā.

Read

10/09/2023

Valmierā diskutē par ūdeņraža potenciālu Latvijā un Vidzemē

Energoefektivitātes nedēļas ietvaros jūnijā Valmierā notika diskusija "Ūdeņradis - tā iespējas lokālā līmenī", īpašu uzmanību pievēršot ūdeņraža izmantošanai transporta sektorā. Lai gan ūdeņradis kā enerģijas nesējs Latvijas reģionos vēl ir neierasts, to nevajadzētu uzskatīt par tālas nākotnes perspektīvu. Ūdeņraža tehnoloģijas ir pieejamas jau šodien.

Read

27/06/2023