Energoefektivitātes nedēļas ietvaros jūnijā Valmierā notika diskusija “Ūdeņradis - tā iespējas lokālā līmenī”, īpašu uzmanību pievēršot ūdeņraža izmantošanai transporta sektorā. Lai gan ūdeņradis kā enerģijas nesējs Latvijā un īpaši reģionos vēl ir neierasts, to nevajadzētu uzskatīt par tālas nākotnes perspektīvu. Ūdeņraža ražošanas tehnoloģijas ir pieejamas jau šodien, jāatrod tikai risinājumi, kā tās visefektīvāk pielietot, uzsver nozares eksperti.
Diskusijā Valmierā piedalījās Latvijas Ūdeņraža asociācija, Latvijas Ūdeņraža Alianse, Latvijas Vēja enerģijas asociācija, Vidzemes plānošanas reģions, Valmieras novada pašvaldība, SIA “ZAAO”, AS “Valmieras stikla šķiedra” un uzņēmuma “MP Industries” pārstāvji. Nozares eksperti atklāja šī brīža aktuālos ūdeņraža projektus un iniciatīvas gan Latvijā, gan Vidzemē.
Vidzemē uzsvars tiek likts uz ūdeņraža izmantošanu transporta sektorā un potenciāli arī rūpniecībā. Šobrīd Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk arī VPR) ir uzsācis darbus divos Eiropas Savienības līdzfinansētos projektos HyTruck un H2Value. HyTruck galvenais uzdevums būs sagatavot stratēģiju ūdeņraža uzpildes staciju tīkla izveidei vairākās Baltijas jūras reģiona valstīs TEN-T koridora austrumu daļā, tostarp arī Vidzemē. Savukārt H2Value projekts ar īstiem testa transportlīdzekļiem – Igaunijas pilsētā Tartu sabiedriskais autobuss un Vidzemē uzņēmuma SIA “ZAAO” atkritumu pārvadātāja kravas auto, – pārbaudīs ūdeņraža spējas būt kā degvielai transporta sektorā.
Lai gan abi projekti ir tikko uzsākuši darbu, no tiem tiek sagaidīti rezultāti, ar kuriem spēt pārliecināt potenciālos investorus ūdeņraža ražošanas tehnoloģiju piedāvājuma veidošanai Vidzemē.
Plašāku informāciju par abiem projektiem Vidzemē sk. http://www.vidzeme.lv/.
Diskusiju Valmierā 16. jūnijā organizēja biedrība Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris. Pasākumu finansiāli atbalstīja Liepājas valstspilsētas pašvaldība, Elektrum Energoefektivitātes centrs, Liepājas enerģija, Valmieras Attīstības Aģentūra un Vidzemes plānošanas reģions ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda Starpreģionu inovāciju investīciju instrumenta (I3) programmas 2021. – 2027. gadam projekta H2Value (granta līguma Nr. 101083881) atbalstu.