Latvijā pieprasījums pēc enerģētikas speciālistiem strauji pieaug. Enerģētiķa profesijas apguve ir vērtējama kā ļoti perspektīva, arī raugoties no potenciālā darba tirgus skatpunkta laikposmā līdz 2030. un 2040. gadam.
Rīgas Tehniskā universitāte ir Baltijā vadošā pētniecības institūcija tai skaitā enerģētikā, elektrotehnikā un vides inženierzinātnēs. Augstskola piedāvā patlaban īpaši pieprasītas studiju programmas: “Vides inženierija”, “Adaptronika”, “Elektrotehnoloģiju datorvadība” un “Viedā elektroenerģētika”. Studentiem tās nodrošina kvalitatīvu izglītību enerģētikas, elektrotehnoloģiju un vides inženierzinātņu jomās.
Plašāk lasiet Dr. sc. ing. Oskara Krieva un Dr. sc. ing. Lailas Zemītes rakstā “Enerģētiķiem darba netrūks. Par studiju iespējām enerģētikā”.