Šajā publikācijā ir sniegts pārskats par enerģētiku Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs. Rokasgrāmatā ietverti jaunākie dati, kas bija pieejami izdošanas brīdī. Dati iegūti no vairākiem avotiem: Eurostat un citām Eiropas Komisijas institūcijām, Eiropas Vides aģentūras, Starptautiskās Enerģētikas aģentūras. Rādītāji aprēķināti, izmantojot Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāta izstrādāto metodoloģiju.
Publikācija sastāv no piecām daļām:
1. Galvenie dati par enerģētiku pasaulē un Eiropas Savienībā
2. Pamatrādītāji par enerģētiku Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs.
3. Sociālekonomiskie rādītāji Eiropas Savienībā.
4. Siltumnīcefekta gāzu emisijas Eiropas Savienībā.
5. daļa. Eiropas Savienības dalībvalstu apskats.