Žurnāla „Enerģija” pirmais numurs

Žurnāla „Enerģija” pirmais numurs

20/10/2023

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja nāk klajā ar jaunu izdevumu – žurnālu „Enerğija”. Jaunā žurnāla mērķis ir iepazīstināt lasītājus gan ar inovācijām tehnoloğiju jomā un zinātniskiem atklājumiem, kas jau tuvā nākotnē būtiski mainīs resursu patēriņa ainu, gan ar nozares ekspertu skatījumu uz energosistēmas attīstības perspektīvām.

Droša piekļuve elektrībai un siltumam ir katra cilvēka pamatvajadzības, tāpēc ļoti svarīga ir iedzīvotāju informētība enerğētikas jautājumos. Patlaban, kad par galveno problēmu mūsu reģionā ir kļuvusi enerģētiskā drošība, ļoti nozīmīga ir Baltijas valstu gatavošanās sinhronizācijai ar Centrāleiropas elektrotīkliem. Par to vēstīts sadaļā “Enerģētikas politika”, kurā iekļauts arī materiāls par AS “Latvenergo” un AS “Latvijas valsts meži” kopuzņēmuma SIA “Latvijas vēja parki” iecerēm būtiski kāpināt atjaunīgās elektroenerģijas ražošanu Latvijā laikposmā līdz 2030. gadam. Savukārt atjaunīgās gāzes sektora attīstībā svarīga loma būs gāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmai, ko Latvijā pārvalda vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators AS “Conexus Baltic Grid”.

Līdztekus aktualitātēm enerģijas tirgus un energoresursu izmantošanas jomās žurnāla pirmajā numurā vēstīts par perspektīviem zinātniskiem pētījumiem enerģētikā un mākslīgā intelekta iespējām pietuvoties cilvēka smadzeņu funkcionalitātei, to panākot ar racionāli samērīgu enerģijas patēriņu. Sadaļa “Izglītība” noteikti interesēs jauniešus, kuri vēl tikai domā par enerģētiķa profesijas apguvi Rīgas Tehniskajā universitātē.

Pasaules Enerģijas padome ir starptautiska organizācija, kas apvieno visdažādāko enerģētikas jomu pārstāvjus – nozares politikas veidotājus, uzņēmumu un zinātniski tehnoloģisko projektu vadītājus un citus profesionāļus. Patlaban Pasaules Enerģijas padomē ir pārstāvētas gandrīz simt valstis, to skaitā Latvija. Padomes uzdevums ir veicināt starpvalstu sadarbību enerģētikā, sniegt drošticamu informāciju nozares darbiniekiem, atbildīgajām valdības iestādēm un plašai sabiedrībai. Nākamgad visā pasaulē tiks plaši atzīmēta organizācijas simtgade – jaunā žurnāla pirmajā numurā tai veltīts vēsturisks apskats.

Žurnāla „Enerģija” pirmais numurs

Žurnāla „Enerģija” pirmais numurs

ISSN: #2592-9844

20/10/2023

Key Discussions

  • Baltijas valstu gatavošanās sinhronizācijai ar Centrāleiropas elektrotīkliem
  • Latvijas vēja parki – ceļš uz ilgtspējīgu enerģētikas nākotni
  • Gāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmas būtība, priekšrocības un izaicinājumi
  • Energoefektivitāte: mākslīgais intelekts iepretī cilvēka saprātam
  • Enerģētiķiem darba netrūks: par studiju iespējām enerģētikā

Subscribe to our newsletter

Join our community of energy professionals and stay connected with the latest developments in the energy sector.