Šī gada 2. decembrī Limbažos notiks seminārs “Kā rūpēties par daudzdzīvokļu māju un samazināt enerģijas izmaksas?”, kurā aicināti piedalīties iedzīvotāji, daudzdzīvokļu ēku apsaimniekotāji un citi interesenti, kuriem rūp ēku energoefektivitāte, enerģijas patēriņa un izmaksu samazināšana, kā arī citi ēku atjaunošanas jautājumi. Seminārā padomos dalīsies Vidzemes plānošanas reģions kopā ar Limbažu novada pašvaldību, Elektrum Energoefektivitātes centru un Attīstības finanšu institūciju Altum.
Elektrum Energoefektivitātes centrs vērsīs uzmanību uz to, kā katrs daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs var pats rūpēties par savu privātīpašumu, ieviešot paradumus un risinājumus enerģijas patēriņa un izmaksu samazināšanai. Aplūkosim vairākus iemeslus, kāpēc dzīvokļu īpašniekiem nepieļaut mājas nonākšanu līdz avārijas stāvoklim un kāpēc ir svarīgi atjaunot ēku. Par pieejamo atbalstu stāstīs Attīstības finanšu institūcija Altum un Limbažu novada pašvaldība. Ar pieredzes stāstu un veiktajiem soļiem, izaicinājumiem dalīsies mājas vecākā no Cēsu pilsētas.
Semināru organizē EUROPE DIRECT VIDZEME centrs kopā ar Vidzemes plānošanas reģiona īstenotoEiropas Savienības “Life” programmas projektu “Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas savienības reģionālo pārvalžu iniciatīvu izstrāde un ieviešana taisnīgas pārkārtošanās nodrošināšanai enerģētikas nozarē” (CEESEU-DIGIT).
Pasākuma programma pieejama šeit.