Šogad turpināsies Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) un projekta CEESEU-DIGIT organizētie darbsemināri Vidzemes pašvaldību energopārvaldniekiem, pašvaldību speciālistiem un citiem interesentiem par enerģijas un klimata rīcības plāna sagatavošanu un ieviešanu. Darbseminārā 17. janvārī Cēsīs tiks vērtēti pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanai un sniegta informācija par ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanu.
Paaugstinoties vidējai gaisa temperatūrai, aizvien biežāk arī Latvijas teritoriju skar ekstremāli klimatiskie apstākļi – augsta gaisa temperatūra, sausums, karstuma viļņi, lietus gāzes, plūdi, spēcīgi vēji. Pašvaldībai, sagatavojot ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu, tajā ir jāapzina tās vājās vietas, kurās jau šobrīd ir augsts klimata apdraudējumu risks. Izvērtējot potenciālos riskus, plānā ir jāparedz pasākumi, lai uzlabotu savas spējas pielāgoties un sekmētu noturīgumu pret klimata pārmaiņām un to radītajām sekām.
Darbseminārā Cēsīs zināšanās un pieredzē dalīsies Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks Jurijs Kondratenko, vēršot uzmanību uz lietus ūdeņu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Nereti pilsētas kļūst par kritisko zonu spēcīga lietus laikā, applūstot gājēju ceļiem, brauktuvēm un papildus noslogojot kanalizācijas sistēmu. Daži no risinājumiem var būt ūdens caurlaidīgs ceļu segums, zaļo jumtu izveide, kas palīdz absorbēt lietus ūdeni, lietus dārza izveide, daudzpakāpju dekoratīvo zaļo zonu ierīkošana u.c.
Semināra otrajā daļā plānota praktiska nodarbība, kurā pašvaldību speciālisti identificēs tās teritorijas, kuras ir jutīgas pret klimata pārmaiņām, un kopā ar Vidzemes plānošanas reģiona eksperti Lauru Dzelzkalēju centīsies rast šīm teritorijām piemērotākos uzturēšanas, apsaimniekošanas un saglabāšanas pasākumus.
Darbsemināra pasākuma programma pieejama šeit